historie kerkje te oud zuilen

Historie van de kerk van Oud-Zuilen

Omstreeks het jaar 1200 bevond zich op de plaats van de huidige kerk van Oud-Zuilen een middeleeuwse slotkapel, behorend bij het kasteel Zuilen. Op de fundamenten van een nog ouder eenvoudig romaans bedehuis (ca. 1050) was een kerk gesticht, waarna de Heren van Zuilen ‘hare wapenen in ende aen de muren van deselve kapelle geschildert ende gemetselt’ hebben.

border
de kerk oud plaatje locatie vlakbij Utrecht

De gemeenteleden van de kleine gemeenschap Zuilen hadden een eigen kapelaan. De enige naam die bekend is uit de annalen is die van Jacobus Rodi de Genesano, aan wie Paus Clemens VI het ambt van kapelaan te Zuilen verleende, in het Nedersticht. Helaas is er zeer weinig bekend over de laat-middeleeuwse bouwgeschiedenis.
- plaatje: situatie in 1615, tekening door A. Rademaker -
border
de kerk in 1615

De oude slotkapel was in 1652 aan herstel toe. Een zware storm, vergezeld van onweer, had het gebouw zeer aangetast en het dak was grotendeels ingestort. De gemeenteleden kwamen bijeen op de zolder van een der grotere huizen in het dorp. De bouwkosten bedroegen f. 4500 voor afbraak en opbouw van de kerk en inclusief f. 1000 voor de dakleien. De toenmalige eigenaar van het Slot, 
Adam van Lockhorst, nam deze kosten grotendeels voor zijn rekening. De Stichting Adam van Lockhorst dankt haar naam aan deze schenker.

de kerk in 1652


Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken - beter bekend als de schrijfster Belle van Zuylen - werd in 1740 in deze slotkapel gedoopt en zij trouwde er in 1771 met Charles Emanuel de Charriere.

Op 31 december 1847 werd de kerk getroffen door een grote brand. De stovenzetster kweet niet zich goed van haar taak door, na de oudejaarsavonddienst, een stoof met gloeiende kooltjes in een vuurtest niet te verwijderen uit een kerkbank. Volgens ooggetuigen was de brand 'allerverschrikkelijkst', niets dan de muren van de kerk zijn blijven staan. Slechts enkele stoelen en wat Bijbels konden uit de vuurzee gered worden.

de kerk in 1825


Gelukkigerwijs had de kerkvoogdij een paar jaar eerder een brandverzekering afgesloten en mede dankzij dat feit, kon snel met de restauratie begonnen worden en in november 1848 kon de slotkapel weer plechtig worden ingewijd.
In 1894 werd door de Ambachtsvrouwe Barones Francoise M. Van Tuyll van Serooskerken - van Weede een pijporgel geschonken. Gebouwd door de orgelbouwer G. van Druten te Hemmen en geplaatst op de galerij.

overzicht van oud zuilen bron onbekend


Van 1654 tot 1997 was de kerk eigendom van de Hervormde Gemeente Zuilen.
Bij het Samen-op-Wegproces bleek de kerk te klein te zijn voor de gezamenlijke diensten van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten en er werd besloten de kerk te sluiten.interieur van deze bijzondere locatieIn november 1995 werd de Stichting Adam van Lockhorst opgericht die onder andere met steun van de Vereniging Vrienden van de kerk van Oud-Zuilen en vele donateurs de kerk konden aankopen. De laatste kerkdienst vond plaats op 21 juni 1998.het interieur van het kappeletje


Tegenwoordig wordt de kerk veel verhuurd voor bijvoorbeeld huwelijken, lezingen, concerten enz.bron: F. Schoonheim.